Geveze Oyuncu Network sitesi ve sunucusuna erişmeden veya kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Sitenin ve sunucunun kullanımı, aşağıda belirtilen şartlara ve hükümlere tabi olmayı kabul ettiğinizi gösterir. Eğer bu şartlara ve hükümlere uymak istemiyorsanız, siteye veya sunucuya erişim sağlamayabilir veya kullanmayabilirsiniz. Ayrıca, kullanıma başladıysanız derhal durdurmanız gerekmektedir. "www.gevezeoyuncu.com" bu sözleşmeyi her zaman değiştirebilir ve değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin site ve sunucuda yayınlanmasıyla hemen yürürlüğe girecektir. Siz, bu değişiklikleri takip etmek için periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ediyor ve siteye veya sunucuya devam ederek veya kullanmaya devam ederek değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.

Kullanıcı Kayıtları:

Geveze Oyuncu Network sitesine ve sunucusuna kayıt olan tüm kullanıcıların şifreleri, SHA256 özel şifreleme yöntemiyle şifrelenmektedir. Bu şifrelere, üçüncü şahıslar tarafından erişilemez.
Kayıt olurken, doğru ve eksiksiz bir şekilde girdiğiniz e-posta hesabı, hesap güvenliğiniz için önemlidir. Yanlış veya eksik girilmesi durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.
Kullanıcı, şifresini başka kullanıcılarla paylaştığında hesap güvenliğini riske attığını kabul etmektedir.
Kullanıcı, www.gevezeoyuncu.com adresinde kayıt olduğu şifresiyle başka bir sitede veya sunucuda giriş yaptığında, şifresinin riske atılabileceğini ve hesap güvenliğinin tehlikeye girebileceğini kabul etmektedir.
Kullanıcı, site ve sunucudaki şifre ve hesap güvenliğinden bizzat sorumludur. Aksi takdirde, oluşabilecek veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Geveze Oyuncu Network sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUKLAR:

Geveze Oyuncu Network, fiyatları ve sunulan ürün ve hizmetleri üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Geveze Oyuncu Network, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını, kaynak kodunu bulma veya elde etme amacına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını; aksi halde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını kabul eder.
Kullanıcı, Geveze Oyuncu Network üzerinde gerçekleştireceği faaliyetlerden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olduğunu ve hakkında hukuki ve cezai işlemler yapılacağını peşinen kabul eder.
Kullanıcı, oyun içindeki faaliyetlerinde kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını ihlal eden, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi takdirde, oluşabilecek zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve Geveze Oyuncu Network yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sonlandırabilir ve/veya yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesaplarıyla ilgili bilgi talepleri gelirse, paylaşma hakkını saklı tutar.
Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Geveze Oyuncu Network sunucusunda yer alan bilgiler, eklentiler ve haritalar hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Geveze Oyuncu Network'ün eklentileri, haritaları ve site dosyalarının kopyalanması söz konusu dahi edilemez.

GİZLİLİK:

Geveze Oyuncu Network, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; e-posta adresi, şifre bilgisi, kredi yükleme işlemleri gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.
Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER:

Tarafların kontrolünde olmayan sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi vb.) sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasını imkansız hale getirirse, taraflar bu durumdan sorumlu tutulmaz. Bu süre zarfında tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

Bu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur ve uygulanmaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Geveze Oyuncu Network, istediği zaman sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcılar, yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmek, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

KASITLI ZARAR VERME:

Geveze Oyuncu Network'e 3. parti yazılım veya programlarla, sanal sunucularla zarar vermek kesinlikle yasaktır. Bu tür faaliyetlerde bulunan kişiler, Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı 244. maddesi uyarınca cezalandırılacaktır.

DELİL SÖZLEŞMESİ:

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, işbu sözleşme ile ilgili işlemler için kullanıcı adı, şifre, IP kayıtları ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre delil olarak kabul edilecektir. Kullanıcı, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

ÖZEL SEBEPLER

10.1 Kullanıcı, sunucu içerisinde 3. parti programlar (hile) kullanarak sunucudan sınırsız uzaklaştırılabilir.

10.2 Kullanıcı, sunucu içerisinde küfür, hakaret vb. gibi söylemler kullanarak sınırsız uzaklaştırılabilir.

10.3 Geveze Oyuncu Network yetkilileri, herhangi bir sebep doğrultusunda kullanıcının hesabını askıya alabilir, sınırsız uzaklaştırabilir ve/veya silebilir. Kullanıcı, Geveze Oyuncu Network yetkililerinin hesabını sildiği durumda itiraz hakkına sahip değildir.

10.4 Gerektiği durumlarda, Geveze Oyuncu Network yetkilileri hesaplara istedikleri süreyle el koyabilme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu duruma itiraz etme hakkına sahip değildir.

10.5 Mağazadan alınan ürünlerle ilgili yaşanabilecek sorunlardan dolayı kullanıcı, Geveze Oyuncu Network yetkililerini dava etme hakkına sahip değildir. Mağazadan alınan ürünler, kullanıcının sorumluluğunda olup, herhangi bir iade veya değişim talebi kabul edilmemektedir.

10.6 Oyun içindeki tüm eşyalar, satın alınan özellikler ve eşyalar tamamen Geveze Oyuncu Network'ün mülkiyetindedir. Kullanıcıların bu eşyalarda herhangi bir hakları bulunmamaktadır ve istendiğinde el konulabilir.

GC YÜKLEME

11.1 Alınan her GC bağış olarak sayılmaktadır. Kullanıcı, gönderdiği tüm parayı bağış olarak kabul eder ve karşılığında GC alır.

11.2 Kullanıcının yaptığı bağışın iadesi söz konusu değildir.

11.3 Kullanıcının GC yüklerken kullandığı bilgiler tamamen gizli tutulur.

11.4 Kullanıcının hesabındaki GC'lere gerektiğinde yetkililer tarafından el konulabilir.